logo grønn

Maiken Foods

Maiken Foods satser på folkefinansiering og nedskalerer ambisjonen om landbasert oppdrett i Portugal

maiken1
Nyheter av Steve Hernes  – 

Gründer Arve Gravdal har restartet planene.

Om kort tid inviteres folk flest til å investere i Maiken Foods sine planer om å etablere et landbasert oppdrettsanlegg i Portugal. Gründerne har justert kraftig på de første planene om et anlegg som kunne produsere 100.000 tonn laks, til nå 6.000 tonn laks. 15 millioner kroner er målet Maiken Foods har satt på den første runden i jakten på kapital, gjennom Folkeinvest.

For ett år siden skrev iLaks om de ambisiøse planene for et anlegg som kunne produsere 100.000 tonn årlig. Med en aksjekapital på 100.000 kroner skulle selskapet hente inn 50 millioner kroner i frisk kapital, og selskapet ble verdsatt til 200 millioner kroner. 

Ett år senere tilbys investorene, via Folkeinvest, drøye 20 prosent av selskapet. Selskapet har som mål å hente inn om lag ytterligere 400 millioner kroner frem til mai neste år. Det skal finansiere hele anlegget, slakteri og infrastruktur.

Flyttet 15 mil sørover i Portugal
For ett år siden hadde Maiken Foods avtale om å overta et eksisterende anlegg og tomt ved badebyen Figueira da Foz. Det området viste seg å ikke holde mål for selskapets planer. Nå har selskapet inngått avtale om å leie ti hektar nær sjøen ved det etablerte industriområde ZILS i havnebyen Sines, vel 15 mil sør for Lisboa.

– Vi hadde fått feil informasjon om muligheten for å sette opp tanker på det område vi hadde avtale med i fjor. Vi ønsket å kjøpe et oppdrettsanlegg som allerede var i drift, for å slippe å vente på konsesjon, forklarer gründer Arve Gravdal.

– Så viste deg seg at vi ikke fikk sette opp tanker på det underlaget som var. Vi ble rett og slett feilinformert fra noen der nede. Det er en del dyrere infrastruktur her, derfor må vi gå opp et hakk i forhold til de forrige område, der vi kunne sette opp én og én tank. Det kan vi ikke her. Det skal settes opp totalt 24 store hovedtanker på det planlagte landanlegget, sier han.

Mye av nedskaleringen forklares med at en langt større del av arealet skal brukes til produksjon av egen strøm. Selskapet har som mål å hente inn om lag 400 millioner kroner.

Hentet finanskompetanse fra Nordea Markets
– Vi har etablert Maiken Foods Portugal Lda, vårt heleide datterselskap, satt opp kontorer og engasjert en advokat på deltid som skal jobbe for oss der. Nå skal vi gjennom en 12 måneders prosess med forprosjekt, der vi skal skaffe oss de nødvendige lisensene, sier Gravdal.

Nicolai Høstan, COO i Maiken Foods.

Dette skal nå finansieres gjennom Folkeinvest. Her skal det hentes inn rundt 15 millioner kroner for å sikre finansiering av denne perioden.

Hvor stor eierandel av Maiken Foods det gir ikke helt avgjort, men trolig mer enn 20 prosent ifølge Gravdal. Det er noe de vurderer før prospektet lanseres av Folkeinvest.

Maiken Foods ansatte nylig Nicolai Høstan for fullt som chief operating officer. Høstan kommer fra Nordea Markets, og har jobbet innen finans siden 2005. Han vil ha hovedansvar for å tilrettelegge for arbeidet med å hente inn kapital, sier Gravdal.

Er 400 millioner kroner nok?

– Vi har gjennomført et forprosjekt, og det ser ut til å være bra nok. De neste 8-12 måneder skal det hentes inn slik kapital, sier han. Når dette er på plass skal det ytterligere kapital til, trolig mellom 200 og 300 millioner kroner ifølge Gravdal.

Støtte fra lokale myndigheter og ZILS
En fornøyd Arve Gravdal har satt sin signatur på leieavtalen med ZILS, med ingen andre enn Filipe Costa som er direktør for det statlige eiendomsselskapet Global Parques, tilsvarende norske SIVA.

– Hvorfor falt valget på akkurat dette etablerte industriområdet?

– Fordi de var veldig behjelpelig med alt vi skal gjennom i den kommende fasen. Det gjelder konsesjoner og det vi trenger for å komme opp å stå med hele managementet der nede. Det er ikke bare bare å få konsesjon for landbasert oppdrett i EU. Det er en flaskehals, men vi har fått god støtte fra lokale myndigheter og fra managementet ved ZILS.

Har dere sikret mulig exit fra leieavtalen med ZILS?

– Vi har sikret oss en exit. Dersom vi ikke får konsesjon, kan vi tre ut av avtalen umiddelbart. Vi har avtale frem til mai neste år, med opsjon videre. De er bundet opp i denne perioden, men ikke vi. Får vi konsesjon og foretar investeringer, er selvsagt også vi bundet til leieavtalen.

Fornøyd Arve Gravdal setter navnetrakket på avtalen sammen med Filipe Costa, og hans medfølgende sekretær, hvis navn ikke oppgitt. Foto Maiken Foods.

Henter erfaring fra Sørlandet
Teknologierfaringen kan Maiken Foods også hente fra pilotprosjektet ved Lista flyplass. Det er milliardæren Terje Mikalsen, via TM Holding, som er hovedaksjonær i Ecofishcircle og Lista Fisk.

Selskapene jobber for å få etablert et større landbasert oppdrettsanlegg i Lista fly- og næringspark, som vil bestå av 12 tanker, hver med en diameter på 26 meter. Her har Arve Gravdal vært teknisk rådgiver for selskapet.

– Vi har samarbeid med Ecofishcircle på Sørlandet, der vi bygger pilotanlegg, og her vil det være teknologioverføring, sier Gravdal.

Fordelen ligger i billig og stabil strøm
Det kommer til å bli langt større areal som brukes til å produsere strøm enn laks på industritomta i Portugal.

– Siden 2017 har kostnadene ved strøm til solcelle i Portugal falt med 90 prosent. For å sikre oss stabile rammebetingelser, vil vi derfor bruke rundt 70 prosent av tomta til å produsere strøm fra solceller til å drifte hele anlegget. Derfor gikk vi ned fra 10.000 tonn laks til 6.000 tonn for å få plass til dette. I tillegg vil det være solcelle på alle bygg og tanker der det er mulig, sier Arve Gravdal.

– Dette blir ikke veldig billig å få på plass?

– Jeg garanterer deg én ting. Det er i alle fall ekstremt mye billigere enn å produsere fisk på de rammebetingelsene vi har for strøm i Norge. Vi har jevne gode rammebetingelser der nede på rundt 50 øre per Kilowatt timen. Vi meg den som har det i dag, sier Gravdal og peker på volatilitet i det norske markedet, der strøm for landanlegg til tider er opp i fem kroner Kilowatt timen.

– Hvor sikker er den prisen?

– Den er jo ganske sikker med eget anlegg. Vi jobber nå med selskap som vil bygge solcelleanlegget og ha en avtale om leas-back. Rammebetingelsene er derfor ganske stabile, sier Gravdal.

Han har ikke lyst å si prisen på årlig leie. Det er betraktelig billigere totalt enn å få kjøpt og fraktet ned laksen fra Norge og hit.

Tverrsnitt av tank som skal bygges i Portugal.

Skeptikerne står gjerne i kø
Arve Gravdal har i en årrekke drevet oppdrett av laks på land i Skottland gjennom selskapet Niri. Det Måløy-baserte selskapet har tapt store penger siden oppstart i 2006.

– Det mangler jo ikke på skeptikere til slike landanlegg? Kjemper du mot vindmøller noen ganger?

– Nei, saken er som følger. Vi vet at det er folk til som har fått stabil produksjon, med vekst opp til fire-fem kilo. Det er to forhold som må løses for at dette skal være attraktivt. Det ene er at fisken må trives og vokse normalt, som den gjør i sjøen.

– Nummer to, det er at anleggene er enkle å bygge og drifte. Der mener vi at vi får det til. Vår teknologi er enkel og rimelig ved at vi kan bygge én og én tank. Byggetiden er kort, uker i stedet for måneder per tank.

– Så har vi også en løsning der vi kan justere vannkvaliteten mens vi er i full drift, noe som er helt nytt. Utfordring med tetthet og trivsel for fisken anser jeg som løst, blant annet gjennom bruk av glassfilter. Flere har oppnådd 80-120 kilo laks per kubikkmeter, Vi er trygge på å få det til, forteller Arva Gravdal.